Sözlük
  1. yafta anlamları...

    Online Türkçe Sözlük

    yafta

    Anlam 1 : Üzerine asıldığıveya yapıştırıldığışeylerle ilgili herhangi bir bilgi veren yazılıkâğıt parçası, etiket.

  2. Türkçe Sözlük

Sözlük