Sözlük
  1. yansıtıcı anlamları...

    Online Türkçe Sözlük

    yansıtıcı

    Anlam 1 : Yansımadan yararlanarak bir ışık akısının uzaydaki dağılışınıdeğiştirmeye yarayan nesne, reflektör.
    Anlam 2 : Işığıyansıtmakta kullanılan çeşitli boy ve biçimdeki yüzeyler, reflektör.

  2. Türkçe Sözlük

Sözlük