Sözlük
  1. yapım eki anlamları...

    Online Türkçe Sözlük

    yapım eki

    Anlam 1 : Kelime kök veya gövdesine getirilerek kelimenin yeni bir anlam kazanmasınısağlayan ek: -lik (göz-lük); -ci (ev-ci); -li (ev-li); -ınç (sev-inç); -gi (sev-gi); -daş(vatan-daş) gibi.

  2. Türkçe Sözlük

Sözlük