Sözlük
  1. yargıdenetimi anlamları...

    Online Türkçe Sözlük

    yargıdenetimi

    Anlam 1 : Yargıdüzeninin sağlanmasıamacıyla yargıkurullarıveya organlarınca gerçekleştirilen denetim.

  2. Türkçe Sözlük

Sözlük