Sözlük
  1. yasalaştırmak anlamları...

    Online Türkçe Sözlük

    yasalaştırmak

    Anlam 1 : Yasa durumuna getirmek, yasaya bağlamak, kanunlaştırmak.

  2. Türkçe Sözlük

Sözlük