Sözlük
  1. yavuz hırsız ev sahibini bastırır anlamları...

    Online Türkçe Sözlük

    yavuz hırsız ev sahibini bastırır

    Anlam 1 : biri, suçunu zarar verdiği kimseye yüklediğinde söylenir.

  2. Türkçe Sözlük

Sözlük