Sözlük
  1. züppe anlamları...

    Online Türkçe Sözlük

    züppe

    Anlam 1 : Giyinişte, söz söyleyişte, dilde, düşünüşte toplumun gülünç ve aykırı saydığı yapmacıklara ve aşırılıklara kaçan, snop.

  2. Türkçe Sözlük

Sözlük