Sözlük
  1. zahmet etmek (zahmete girmek veya zahmete katlanmak) anlamları...

    Online Türkçe Sözlük

    zahmet etmek (zahmete girmek veya zahmete katlanmak)

    Anlam 1 : biri için yorulmak veya masrafa girmek.
    Anlam 2 : çaba harcamak, gayret göstermek.

  2. Türkçe Sözlük

Sözlük